Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (25.04.2019)
 
USD         23,137        
EUR         25,735        
GBP         29,776        
 

Dotaz:

V roce 2008 jsem od května do prosince pronajímal nemovitost za 5.000,00 Kč měsíčně, vedle toho jsem byl celý rok zaměstnán u jednoho zaměstnavatele. Musím za rok 2008 podávat přiznání sám nebo ho může podat zaměstnavatel? Jaké si mohu uplatnit výdaje?

 

Odpověď:

Za rok 2008 Vám vznikne povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel je povinen vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2008, nebude provádět roční zúčtování ve mzdě. V daňovém přiznání bude základ daně tvořen dvěma dílčími základy daně, a to příjmy ze závislé činnosti (§6) a příjmy z pronájmu (§9).

Dílčím základem daně dle § 9 (příjmy z pronájmu) jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (např. opravy, revize). Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tzn. na základě skutečných dokladů), můžete výdaje uplatnit ve výši 30 % z příjmů z pronájmů.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS