Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (17.07.2024)
 
USD         23,125        
EUR         25,290        
GBP         30,128        
 

Dotaz:

 

Jsem začínající podnikatel – zahájení činnosti 10.1.2009, podnikám na základě živnostenského oprávnění. Výdaje za rok 2009 chci uplatňovat procentem z příjmů. Nyní zvažuji dobrovolnou registraci k DPH. Je možné evidovat výdaje procentem a být plátcem DPH?

 

Odpověď:

Ano, je možné uplatňovat výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a současně být plátcem daně z přidané hodnoty.

Stanovení daňového základu pro daň z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a stanovení daňové povinnosti (příp. nadměrného odpočtu) na DPH se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Z hlediska daně z příjmů Vám vznikne povinnost evidovat příjmy z podnikání a dále vést evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností. Základ daně z příjmů z podnikání bude tvořen rozdílem mezi příjmy a výdaji. Pro živnosti řemeslné lze uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, pro ostatní živnosti pak 50 % z příjmů. V částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání.

Z hlediska daně z přidané hodnoty Vám vznikne povinnost vést záznamní povinnost o uskutečněných zdanitelných plněních (daň na výstupu) a o přijatých zdanitelných plněních (daň na vstupu). Rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu je pak daňová povinnost, příp. nadměrný odpočet.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS