Tip dne:

Hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3roky, jež nedosáhl plodonosného stáří

 

Kurz ČNB (17.07.2024)
 
USD         23,125        
EUR         25,290        
GBP         30,128        
 

Zde prezentujeme články daňových specialistů. Článek který Vás zajímá si vyberte v menu vlevo.

 

Intrastat

Co je Intrastat ?


Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Evropského Společenství a nepodléhá tak celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení.


Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká osobě, která není v ČR registrována k DPH a nemá tak povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH).


Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Osvobozující práh je stanoven pro odeslání i příjetí stejný – 8.milionů Kč.


Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, kterému by mohla vzniknout povinnost vykazovat údaje do Intrastatu sám , zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1. ledna.
 

Předmětem vykazování
Zbožím Společenství je zboží:
- úplně získané nebo vyrobené na území Společenství
- zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu
- zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného dříve.


Výkazy se podávají elektronicky pomocí aplikací IDES, InstatOnline, InstatImport nebo přes PVS.
S výkazem souvisí dodací podmínky Incoterms.
Vše potřebné Vám sdělí náš specialista na celní správu.

 

Autor: Jiřina Halíčková
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS