Tip dne:

Daňová soustava je soustava daní státu, je jednou ze základních složek ve státním rozpočtu

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Zde prezentujeme články daňových specialistů. Článek který Vás zajímá si vyberte v menu vlevo.

 

Intrastat

Co je Intrastat ?


Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Evropského Společenství a nepodléhá tak celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení.


Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká osobě, která není v ČR registrována k DPH a nemá tak povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH).


Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Osvobozující práh je stanoven pro odeslání i příjetí stejný – 8.milionů Kč.


Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, kterému by mohla vzniknout povinnost vykazovat údaje do Intrastatu sám , zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1. ledna.
 

Předmětem vykazování
Zbožím Společenství je zboží:
- úplně získané nebo vyrobené na území Společenství
- zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu
- zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného dříve.


Výkazy se podávají elektronicky pomocí aplikací IDES, InstatOnline, InstatImport nebo přes PVS.
S výkazem souvisí dodací podmínky Incoterms.
Vše potřebné Vám sdělí náš specialista na celní správu.

 

Autor: Jiřina Halíčková
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS