Tip dne:

Daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je nařízeno zákonem

 

Kurz ČNB (17.07.2024)
 
USD         23,125        
EUR         25,290        
GBP         30,128        
 

Dotaz:

 

Jsem FO, podnikající na základě živnostenského oprávnění. V březnu 2009 jsem pořídil nákladní automobil. Jak mám uplatnit pořízení automobilu do výdajů?

 

Odpověď:

Pořizovací cena automobilu nelze dát celá do daňových výdajů při pořízení majetku, do daňových výdajů se dostává v průběhu několika let , a to formou daňových odpisů – ty jsou definovány § 26 až 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Podle přílohy č. 1 k zákonu o daních příjmů je třeba majetek v prvním roce odpisování zařadit do příslušné odpisové skupiny (nákladní automobil – odpisová skupina 2) a dále stanovit způsob odepisování – rovnoměrné či zrychlené odepisování. Zvolený způsob odpisování nelze měnit.

Hmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny. Roční odpis se vypočte dle § 31 (rovnoměrný odpis) a § 32 (zrychlený odpis) zákona o daních z příjmů, odpis se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Odpisování majetku lze i přerušit, příp. můžete uplatnit do daňových výdajů i odpis v nižší výši než je vypočtený daňový odpis (např. aby nebyla dosažena ztráty z podnikání).

V případě, že byste uplatňoval výdaje z podnikání procentem, je v těchto výdajích i zahrnut odpis majetku.

Pokud by byl automobil používán i pro osobní spotřebu, tak lze dát do výdajů jen poměrnou část daňového odpisu.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS