Tip dne:

Od daně jsou osvobozeny odměny vyplacené dárcům biologických materiálů z lidského organismu

 

Kurz ČNB (26.02.2021)
 
USD         21,612        
EUR         26,195        
GBP         30,091        
 

Novelizace podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob

09.10.2017 14:25:03

Zákon č. 327/2017 přináší s účinností od 1. 1. 2018 koncepční novelizaci podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob. Vedle dílčích úprav v poskytování příspěvku na zřízení pracovního místa (ten může činit až 8násobek, u osoby s těžším postižením až 12násobek průměrné celostátní mzdy) a příspěvku na provoz místa (až 48.000,- Kč ročně) se zásadní změna týká příspěvku na úhradu mzdových nákladů (poskytuje se až 75% úhrada, nejvýše 12.000,- Kč), kdy příspěvek je možno poskytovat jen tomu, kdo je úřadem práce uznán za tzv. zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tím může být jen subjekt s více než 50% podílem zdravotně postižených zaměstnanců, z nichž nejméně 80 % dostává mzdu bezhotovostně a více než 50 % jich pracuje mimo své bydliště.

Změny se netýkají stávajících dohod o poskytování příspěvků, které budou co do podmínek pokračovat tak, jak byly s úřadem práce uzavřeny.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS