Tip dne:

Platba desátku byla povinnost běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.

 

Kurz ČNB (16.11.2018)
 
USD         22,903        
EUR         25,985        
GBP         29,414        
 

Rekodifikace správního trestání

08.12.2016 08:26:24

Dosavadní přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. bude v příštím roce nahrazen dvěma předpisy – zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (z. č. 250/2016 Sb.) a zákonem o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.) Účelem rekodifikace je především částečné sjednocení úpravy správního trestání, která v současnosti zná přes 7.000 skutkových podstat roztříštěných ve více než 250 zákonech. Dojde též ke sjednocení doposud odděleného trestání přestupků spáchaných nepodnikajícími fyzickými osobami a jiných správních deliktů, jichž se dopouštějí právnické osoby či OSVČ. Navzdory těmto změnám však bude i po rekodifikaci nadále nutno zkoumat, zda zvláštní předpisy neobsahují odlišnou úpravu oproti obecným normám.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS