Tip dne:

Ve 2.století př.n.l. se v Římské říši objevuje systém tří účetních knih.

 

Kurz ČNB (14.06.2024)
 
USD         23,154        
EUR         24,740        
GBP         29,386        
 

Rekodifikace správního trestání

08.12.2016 08:26:24

Dosavadní přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. bude v příštím roce nahrazen dvěma předpisy – zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (z. č. 250/2016 Sb.) a zákonem o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.) Účelem rekodifikace je především částečné sjednocení úpravy správního trestání, která v současnosti zná přes 7.000 skutkových podstat roztříštěných ve více než 250 zákonech. Dojde též ke sjednocení doposud odděleného trestání přestupků spáchaných nepodnikajícími fyzickými osobami a jiných správních deliktů, jichž se dopouštějí právnické osoby či OSVČ. Navzdory těmto změnám však bude i po rekodifikaci nadále nutno zkoumat, zda zvláštní předpisy neobsahují odlišnou úpravu oproti obecným normám.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS