Tip dne:

Abakus je výpočetní pomůcka, jeho název je odvozen od sloba abax, které označovalo destičku pokrytou pískem, do níž se čáraly výpočty.. Používal se v 5.století př.n.l.

 

Kurz ČNB (25.03.2019)
 
USD         22,752        
EUR         25,760        
GBP         30,078        
 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – část III.

09.11.2016 09:55:11

Zavádí se možnost tzv. nápravných opatření (self-cleaning), kdy zájemce o zakázku, který nesplňuje základní způsobilost dle zákona (např. má nedoplatky na pojistném), může přesto podat nabídku, prokáže-li během zadávacího řízení, že učinil dostatečné kroky k obnovení své způsobilosti (např. dodatečně uhradí nedoplatky). Dostatečnost opatření posoudí samostatně zadavatel.

Nový zákon významně znesnadňuje možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Už pouhý podnět k prošetření je zpoplatněn částkou 10.000,- Kč a návrh na zahájení řízení částkou 50.000,- Kč. Přezkumu vůbec nepodléhají zakázky malého rozsahu.

Zadavatel může zadávací řízení v podstatě bez odůvodnění zrušit. Naopak už nemusí řízení rušit, podá-li nabídku jediný zájemce. Neobdrží-li zadavatel žádnou nabídku splňující podmínky stanovené zákonem či zadávací dokumentací, může namísto zadávacího řízení provést tzv. jednací řízení bez uveřejnění, tedy jednat už pouze s jedním vyhlédnutým dodavatelem dle vlastního výběru.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS