Tip dne:

Daň je platbou nenávratnou – zaplacenou daň nelze požadovat zpět

 

Kurz ČNB (04.03.2021)
 
USD         21,774        
EUR         26,205        
GBP         30,374        
 

Elektronická podání v zákoně o DPH!

09.06.2016 10:35:54

1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona o DPH, kerá se týká elektronické formy podání. Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo přihláška k registraci DPH a oznámení změny registračních údajů lze podat pouze datovou zprávou, tj. elektronicky. A to v předepsaném formátu xml nebo v předepsané struktuře zveřejněné správcem daně. Pokud bude podání podáno v jiné než předepsané formě, je neúčinné tj. jako by nebyla datová zpráva vůbec učiněna. Toto platí i v případě, kdy bude podání učiněno v listinné podobě a mělo už být podáno elektronicky.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS