Tip dne:

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost (např.studia) nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění

 

Kurz ČNB (22.03.2019)
 
USD         22,761        
EUR         25,725        
GBP         29,952        
 

Nový institut: nespolehlivá osoba

08.03.2016 09:37:07

Tento rok se připravuje nový institut nespolehlivých osob. Vznikne i tzv. „blacklist“. Naproti tomu nespolehlivou osobou se bude moci stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která není plátcem daně, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Tento statut Vám může udělit správce daně nebo zákon.Tohoto statutu se už nepůjde tak jednoduše zbavit, jako tomu je u nespolehlivého plátce. Norma by měla být účinná od roku 2017.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS