Tip dne:

Daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je nařízeno zákonem

 

Kurz ČNB (06.12.2019)
 
USD         23,017        
EUR         25,535        
GBP         30,234        
 

Setkání zástupců KHK Zlínského kraje sekcí HK ČR

04.09.2015 09:51:06

 

První setkání se uskutečnilo v Uherském Hradišti dne 7.7.2015, na pozvání předsedkyně KHK ZK Ing. Ivony Huňkové. Setkání se zúčastnilo celkem 15 zástupců sekcí. Následovalo představení jednotlivých sekcí, činnost sekcí a aktuálně řešené problémy. Účastníci vyzvedli význam sekcí. Byla ustanovena nová krajská sekce - SEKCE ZAMĚSTNANOSTI, TRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ. Sekce jsou efektivním nástrojem, kde lze nejsnadněji prosazovat svůj názor, zobecňovat zkušenosti, ovlivňovat věci. Druhé setkání se konalo ve Zlíně dne 18.8.2015. KHK ZK má 24 zástupců v 19 sekcí. Zde se účastníci se shodli na podpoře vzniku REGIONÁLNÍ SEKCE OBCHODU, SLUŽEB A CESTOVNÍHO RUCHU. Dne 7. září rozhodlo představenstvo
o zřízení sekcí a jmenovalo předsedy.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS