Tip dne:

Poplatníky obvykle se zdržujícími v ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů

 

Kurz ČNB (14.06.2024)
 
USD         23,154        
EUR         24,740        
GBP         29,386        
 

Setkání zástupců KHK Zlínského kraje sekcí HK ČR

04.09.2015 09:51:06

 

První setkání se uskutečnilo v Uherském Hradišti dne 7.7.2015, na pozvání předsedkyně KHK ZK Ing. Ivony Huňkové. Setkání se zúčastnilo celkem 15 zástupců sekcí. Následovalo představení jednotlivých sekcí, činnost sekcí a aktuálně řešené problémy. Účastníci vyzvedli význam sekcí. Byla ustanovena nová krajská sekce - SEKCE ZAMĚSTNANOSTI, TRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ. Sekce jsou efektivním nástrojem, kde lze nejsnadněji prosazovat svůj názor, zobecňovat zkušenosti, ovlivňovat věci. Druhé setkání se konalo ve Zlíně dne 18.8.2015. KHK ZK má 24 zástupců v 19 sekcí. Zde se účastníci se shodli na podpoře vzniku REGIONÁLNÍ SEKCE OBCHODU, SLUŽEB A CESTOVNÍHO RUCHU. Dne 7. září rozhodlo představenstvo
o zřízení sekcí a jmenovalo předsedy.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS