Tip dne:

Daň je platbou neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Kontrolní hlášení

09.04.2015 09:55:18

Formulář a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení bude zveřejněno v průběhu dubna 2015. Toto hlášení bude mít povinnost podat plátce, který uskutečnil či přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Kontrolní hlášení bude obsahovat i transakce v režimu přenesené daňové povinnosti – od 1.1.2016 nebudou muset plátci podávat Výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení se bude podávat elektronicky. Hlášení se bude skládat z části A (plnění, kde je plátce povinen přiznat daň) a B (zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku). Jednotlivé hodnoty vykázané na řádcích by měly odpovídat hodnotám vykázaným v přiznání k DPH za dané období.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS