Tip dne:

Registrační pokladnu vynalezl Američan James J.Ritty, majitel restaurace z Daytonu ve státě Ohio. Stroje nechyběly v žádném obchodě, restauraci ani hotelu.

 

Kurz ČNB (19.03.2019)
 
USD         22,537        
EUR         25,600        
GBP         29,926        
 

Kontrolní hlášení

09.04.2015 09:55:18

Formulář a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení bude zveřejněno v průběhu dubna 2015. Toto hlášení bude mít povinnost podat plátce, který uskutečnil či přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Kontrolní hlášení bude obsahovat i transakce v režimu přenesené daňové povinnosti – od 1.1.2016 nebudou muset plátci podávat Výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení se bude podávat elektronicky. Hlášení se bude skládat z části A (plnění, kde je plátce povinen přiznat daň) a B (zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku). Jednotlivé hodnoty vykázané na řádcích by měly odpovídat hodnotám vykázaným v přiznání k DPH za dané období.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS