Tip dne:

Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení rovným dílem, mohou uplatnit výdaje pouze v prokázané výši

 

Kurz ČNB (03.07.2020)
 
USD         23,757        
EUR         26,665        
GBP         29,588        
 

Rozšíření reverse-charge

21.01.2015 10:57:55

Původně měla novinka rozšíření přenesení daňové povinnosti platit již od počátku roku 2015, díky zpožděnému projednávání se tento režim uplatní s účinností od 1. dubna 2015, výjimku má cukrová řepa, která se bude uplatňovat od 1. září 2015.Podmínkou je celková částka základu daně dodávaného zboží v hodnotě 100 000 Kč u zboží:

  • Kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
  • Kovy, včetně drahých kovů s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH.
  • Mobilní telefony.
  • Integrované obvody, jako jsou mikropocesory a centrální procesové jednotky.
  • Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.).
  • Videoherní konzole.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS