Tip dne:

Ve 4.tisíciletí př.n.l. se ze stébel šáchoru papírodárného se v Egyptě začal vyrábět kvalitní, lehký a skladný psací materiál, jehož název papyrus je odvozen z koptského výrazu papuro, což znamená "patřící králi".

 

Kurz ČNB (09.12.2019)
 
USD         23,047        
EUR         25,525        
GBP         30,318        
 

Pokyn valné hromady členu statutárního orgánu

12.11.2014 09:46:20

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nově opravňuje každého jednatele s.r.o. a člena představenstva a.s. požádat valnou hromadu i bez souhlasu ostatních členů statutárního orgánu o pokyn týkající se určité otázky či rozhodnutí, před nimiž statutární orgán stojí a které se nyní mohou týkat
i obchodního vedení společnosti. Udělí-li valná hromada pokyn a ten se ukáže jako chybný, budou
ti společníci či akcionáři, kteří pro něj hlasovali, odpovídat za vzniklou škodu společně a nerozdílně s těmi členy statutárního orgánu, kteří při provádění pokynu nejednali s péčí řádného hospodáře. Žádost o udělení pokynu musí mít formu hlasovatelného usnesení valné hromady, návrh usnesení (i variantní) musí být uveden již v pozvánce na valnou hromadu. Zákon však přitom nestanoví valné hromadě povinnost nějaký pokyn udělit.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS