Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje splnění daňových povinností plátce

 

Kurz ČNB (04.03.2021)
 
USD         21,774        
EUR         26,205        
GBP         30,374        
 

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013

21.02.2014 10:01:54

Přiznání k dani z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období roku 2013 musí být podáno nejpozději do 1.4.2014. V případě poplatníka, jehož přiznání k dani z příjmů za rok 2013 zpracovává a předkládá poradce, musí být toto daňové přiznání podáno nejpozději do 1.7.2014, přičemž v tomto případě musí být nejpozději do 1.4.2014 podána správci daně příslušná plná moc k zastupování. Lhůta pro podání daňového přiznání do 1.7.2014 platí i pro ty poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří vedou účetnictví a mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku za rok 2013 ověřenou auditorem. Žádosti o odklad u jurakova@euregnia.cz

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS