Tip dne:

Hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny nebo do výše zvýšené vstupní ceny

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013

21.02.2014 10:01:54

Přiznání k dani z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období roku 2013 musí být podáno nejpozději do 1.4.2014. V případě poplatníka, jehož přiznání k dani z příjmů za rok 2013 zpracovává a předkládá poradce, musí být toto daňové přiznání podáno nejpozději do 1.7.2014, přičemž v tomto případě musí být nejpozději do 1.4.2014 podána správci daně příslušná plná moc k zastupování. Lhůta pro podání daňového přiznání do 1.7.2014 platí i pro ty poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří vedou účetnictví a mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku za rok 2013 ověřenou auditorem. Žádosti o odklad u jurakova@euregnia.cz

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS