Tip dne:

Daň je platbou neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Cestovní náhrady ro rok 2014

15.01.2014 09:03:28

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč
u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:
a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,00 Kč u motorové nafty

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS