Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje splnění daňových povinností plátce

 

Kurz ČNB (05.08.2020)
 
USD         21,992        
EUR         26,090        
GBP         28,893        
 

Cestovní náhrady ro rok 2014

15.01.2014 09:03:28

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč
u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:
a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,00 Kč u motorové nafty

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS