Tip dne:

Hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny nebo do výše zvýšené vstupní ceny

 

Kurz ČNB (01.03.2021)
 
USD         21,640        
EUR         26,080        
GBP         30,132        
 

Předpokládané změny v občanském zákoníku od 1.1.2014 - předsmluvní jednání a propagační podpora prodeje

11.06.2013 12:42:19

Již samotná reklama na zboží nebo služby (v katalogu, vystavením zboží ve výloze...), bude-li zde zároveň uvedena i cena takového zboží nebo služby, se bude považovat za závaznou nabídku; tedy pokud zákazník či obchodní partner o takovou nabídku v určeném čase projeví zájem, nelze mu sdělit, že cena či jiné podmínky prodeje se změnily, a zboží mu musí být za inzerovanou cenu prodáno. Prodejce však může účinky takové nabídky předem vyloučit např. výrazným označením ve výloze či v katalogu, že vystavené či zobrazené zboží nepředstavuje závaznou nabídku prodeje.


Zcela nově se zavádí přijetí smlouvy s drobnými úpravami: Zašle-li např. podnikatel A podnikateli B návrh smlouvy a podnikatel B odpoví, že na nabídku přistupuje s určitými svými nepodstatnými úpravami (takovou je např. hotovostní platba místo bezhotovostní), bude smlouva uzavřena, neodmítne-li to podnikatel A bez zbytečného odkladu. Uzavření smlouvy takovýmto způsobem však nikdy nebude možné u podstatných změn, jakými jsou např. úprava kupní ceny, sjednání rozhodčí doložky apod. Zde dále platí, že taková změna je pouze protinávrhem, na který musí druhá strana přistoupit.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS