Tip dne:

Třetí století př.n.l. – kvestoři skládali účty před shromážděním – odtud pochází slovo audit (audite = poslouchat)

 

Kurz ČNB (11.12.2018)
 
USD         22,711        
EUR         25,845        
GBP         28,646        
 

Nejnovější stanovisko Nejvyššího soudu

11.09.2012 08:26:57

Absolventi našich školení, vědí, že statutární orgán jedná s péčí řádného hospodáře. Na poli společenstevního obchodního práva došlo k dalšímu zpřesnění institutu „péče řádného hospodáře“, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že jednatel, který pro s.r.o. nezajistí právní titul užívání sídla, případně přesune sídlo v rozporu s právními předpisy a zapříčiní tak zrušení s.r.o. soudem, porušil svoji povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídá společnosti za škodu svým osobním majetkem. Tento závěr lze nepochybně vztáhnout i na porušení obdobných obchodněprávních a jiných norem.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS