Tip dne:

Daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je nařízeno zákonem

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Rizika "švarcsystému" a jeho kontrola

13.06.2012 13:08:42

Upozorňujeme na zvýšený počet prováděných kontrol ze strany Státního úřadu inspekce práce v souvislosti se skutečností, že nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela posunula „švarcsystém“ za hranice výkonu legální práce a významně zpřísnila postihy za jeho využití.

"Švarcsystém" není nikde formálně definován, ale je za něj považována praxe, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro jinou osobu mimo pracovněprávní vztahy jako osoby samostatně výdělečně činné, a to na základě obchodněprávních nebo občanskoprávních smluv, kdy ale činnost OSVČ vykazuje znaky závislé práce (závislé činnosti).
Doporučujeme přezkoumat smlouvy o spolupráci.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS