Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje vyměření a vybrání daně

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Převod majetku od společníka/jednatele

13.04.2012 14:36:28

Na poli společenstevního práva zaujalo pozornost nejnovější stanovisko Nejvyššího soudu týkající se ust. § 196a obchodního zákoníku, dle kterého platí, že jestliže obchodní společnost nabývá majetek od společníka (akcionáře), od jednatele (člena představenstva) či od člena dozorčí rady za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota majetku stanovena posudkem znalce jmenovaného soudem. Soudy a jiné úřady dosud jednomyslně dovozovaly, že jestliže znalecké ocenění není provedeno, je právní úkon (nabytí a převod majetku) bez dalšího neplatný. Nejvyšší soud však nyní zaujal stanovisko, že jestliže samotná obchodní společnost nebyla převodem neoceněného majetku poškozena (převod proběhl za tržních podmínek, příp. je pro společnost ještě výhodnější), může být převod i bez vypracovaného posudku platný.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS