Tip dne:

Rolníci museli odvádět během středověku jako daň desátý díl své úrody, řemeslníci desetinu své produkce

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Nezdanitelné části základu daně (daň z příjmů fyzických osob, §35ba)

15.02.2012 07:48:48

Od základu daně lze odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů. Seznam těch nejpoužívanějších:

  • dary,  jejichž hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se  oceňuje částkou 2000 korun.
  • úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby, max. ve výši 300 000 korun ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu.
  • příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 6000 korun. Max. výše činí 12 000 korun ročně.
  • pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění. Podmínkou je min. doba trvání smlouvy 5 let a navázání čerpání na dosažení 60 let věku. Max. lze ročně odečíst 12 000 korun.
  • členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci. Odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů  podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.
  • úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání nejvýše do částky 10000 korun ročně (zdravotně postižení 13000 korun, těžce zdravotně postižení  15000 korun).
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS