Tip dne:

Daň je platbou neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity

 

Kurz ČNB (23.05.2019)
 
USD         23,181        
EUR         25,820        
GBP         29,309        
 

Změna termínu pro podání daňového přiznání

09.02.2011 09:19:48

Od 1. 1. 2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání.
Nová úprava ovlivní termín k podání přiznání k dani z příjmů, a to včetně termínu její splatnosti. Poslední možnost k včasnému podání přiznání a zároveň i splatnost daně se posouvají o jeden den z posledního březnového dne na 1. 4. 2011. Ti, jimž daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem musí podat přiznání k dani z příjmů a daň zaplatit až  do 1. 7. 2011, namísto 30. 6., jak tomu bylo doposud.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS