Tip dne:

Elektronická evidence tržeb - obchodník, zákazník i stát mají díky on-line systému elektronické evidence tržeb prakticky nepřetržitě okamžitý přehled o uskutečněné platbě.

 

Kurz ČNB (11.12.2018)
 
USD         22,711        
EUR         25,845        
GBP         28,646        
 

Změna termínu pro podání daňového přiznání

09.02.2011 09:19:48

Od 1. 1. 2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání.
Nová úprava ovlivní termín k podání přiznání k dani z příjmů, a to včetně termínu její splatnosti. Poslední možnost k včasnému podání přiznání a zároveň i splatnost daně se posouvají o jeden den z posledního březnového dne na 1. 4. 2011. Ti, jimž daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem musí podat přiznání k dani z příjmů a daň zaplatit až  do 1. 7. 2011, namísto 30. 6., jak tomu bylo doposud.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS