Tip dne:

Principy současného podvojného účetnictví pochází od italských obchodníků 13.století, kteří své znalosti získali z Egypta, Byzance nebo jiného východního centra.

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Pracovní cesta

06.04.2010 10:15:10

Zaměstnanci vyslanému na tuzemskou pracovní cestu přísluší při respektování příslušných zásad a pravidel náhrada
- jízdních výdajů
- jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
- výdajů za ubytování
- zvýšených stravovacích výdajů (stravné)
- nutných vedlejších výdajů
Při zahraniční pracovní cestě zaměstnanci podle § 166 odst. 1 zákoníku práce přísluší, kromě uvedených náhrad, ještě zahraniční stravné. Mimo to může zaměstnavatel (ale nemusí) zaměstnanci poskytnout kapesné.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS