Tip dne:

Hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3roky, jež nedosáhl plodonosného stáří

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Sociální pojištění v roce 2007

11.02.2010 13:57:27

Do doby, než bude ve věci plateb sociálního pojištění v roce 2007 známo definitivní rozhodnutí soudu, není nutno aby subjekty, které zažádaly o vrácení zaplaceného sociálního pojištění, podaly zároveň, resp. do konce následujícího měsíce, též dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu za období, kterého se žádost týká. Ze strany územních finančních orgánů nebude vzhledem k výjimečnému charakteru celé události uplatňována sankce za pozdní podání dodatečného daňového přiznání. K případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou v případě potřeby jednotlivé daňové subjekty finančními úřady včas vyzvány.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS