Tip dne:

Abakus je výpočetní pomůcka, jeho název je odvozen od sloba abax, které označovalo destičku pokrytou pískem, do níž se čáraly výpočty.. Používal se v 5.století př.n.l.

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Sociální pojištění v roce 2007

11.02.2010 13:57:27

Do doby, než bude ve věci plateb sociálního pojištění v roce 2007 známo definitivní rozhodnutí soudu, není nutno aby subjekty, které zažádaly o vrácení zaplaceného sociálního pojištění, podaly zároveň, resp. do konce následujícího měsíce, též dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu za období, kterého se žádost týká. Ze strany územních finančních orgánů nebude vzhledem k výjimečnému charakteru celé události uplatňována sankce za pozdní podání dodatečného daňového přiznání. K případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou v případě potřeby jednotlivé daňové subjekty finančními úřady včas vyzvány.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS