Tip dne:

Zákonem z roku 1755 císařovna Marie Terezie zbavila včelařství od placení desátku (daně)

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Obchodní podmínky pro uživatele portálu

  1. Prostřednictvím Portálu poskytuje EUREGNIA s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) specifické daňové služby formou jednorázového zodpovídání konkrétních dotazů Uživatele z oblasti daňové problematiky. Vkládání jiných dotazů je zakázáno a představuje důvod pro zablokování přístupu Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout zodpovězení jakéhokoli dotazu bez uvedení důvodu; o nepřijetí dotazu z oblasti daňové problematiky vyrozumí Provozovatel Uživatele elektronicky do 5 dnů od vložení dotazu.
  2. Vložení dotazu Uživatelem představuje výzvu k předložení návrhu. Přijetí dotazu Provozovatelem znamená návrh na uzavření smlouvy; přijetí dotazu provede Provozovatel elektronickým návrhem ceny zodpovězení dotazu zaslaným na e-mailovou adresu Uživatele. Potvrzení návrhu ceny znamená uzavření smlouvy; potvrzení provede Uživatel zpětným zasláním návrhu; zpětné zaslání provedené později než 7 dní po obdržení návrhu ceny znamená odmítnutí návrhu.
  3. Ke zpracování dotazu a odpovědi přistoupí Provozovatel bezodkladně po připsání plné úhrady sjednané ceny dotazu na svůj účet. Uživatel či jiný plátce je povinen při převodu uvést variabilní symbol uvedený Provozovatelem v návrhu cenu.
  4. Dotazy budou zodpovězeny odborně; Provozovatel nezaručuje potvrzení daňového poradce a je u něj vyloučena odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v jakékoli souvislosti s kvalitou, zákonností či termínem zodpovězení dotazu. Dotazy budou zodpovězeny v termínu přiměřeném náročnosti dotazu. V odůvodněných případech má Provozovatel právo vyžádat si od Uživatele doplňující informace za účelem zpracování odpovědi a Uživatel je povinen jeho žádosti vyhovět, jinak ztrácí právo na plnohodnotnou odpověď bez nároku na vrácení zaplacené částky. Odpovědi budou bezodkladně po vypracování zaslány na e-mailovou adresu Uživatele. Provozovatel ručí za uchování důvěrnosti osobních údajů Uživatele včetně údajů daňových, hospodářských a personálních.
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS