Tip dne:

Od daně jsou osvobozeny odměny vyplacené dárcům biologických materiálů z lidského organismu

 

Kurz ČNB (13.12.2019)
 
USD         22,831        
EUR         25,510        
GBP         30,550        
 

Příprava na GDPR – fáze I.

11.04.2018 10:47:59

 Veškeré podnikatelské subjekty budou od 25. května tohoto roku povinny dodržovat standardy unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prvním krokem přípravy musí být interní analýza stavu (tzv. bezpečnostní audit) zahrnující přehled toho:

- jaké osobní údaje jsou ve firmě zpracovávány

- z jakého právního důvodu jsou zpracovávány (smlouvy s obchodními partnery, pracovní smlouvy…)

- jakým způsobem jsou zpracovávány a kde jsou ukládány

- jak je zajištěna jejich bezpečnost (ochrana nosičů)

- jaká je periodicita jejich obnovování a likvidace

- kdo je interně zodpovědný za jejich řádné zpracování a ochranu

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS