Tip dne:

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost (např.studia) nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění

 

Kurz ČNB (14.06.2024)
 
USD         23,154        
EUR         24,740        
GBP         29,386        
 

Nejvýznamnější daňové změny v roce 2018

09.01.2018 12:15:18

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 se zvýšila minimální mzda na 12 200 Kč za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). Na to se vážou také některé další změny.

Daňové zvýhodnění, srážková daň, prohlášení poplatníka

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo od letošního ledna o 150 Kč měsíčně (o 1 800 Kč ročně).

Došlo též ke zrušení omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u těch poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Od roku 2018 se na
žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání hledí jako na žádost podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Není tedy třeba znovu podávat žádost o vrácení přeplatku.

Paušální výdaje

V roce 2018 dochází i ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:

- u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč,

- u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč,

- u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč,

- u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.

Na rozdíl od roku 2017 se snížené stropy uplatní bez výjimky u všech poplatníků uplatňujících paušální výdaje.

Elektronická evidence tržeb ve 3. a 4. fázi

Ústavní soud koncem loňského roku rozhodl o odložení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb do doby, než bude provedena novela tohoto zákona.

Ústavní soud rozhodl také o tom, že
DIČ nově nebude povinnou součástí účtenky, ačkoli povinnost zasílat DIČ do informačního systému správce daně nadále zůstává v platnosti.

Nebude ani nutné evidovat platby kartou. A to proto, že takové platby jsou (na rozdíl od hotovostních plateb) dohledatelné i jinak.

Kontrolní hlášení

Od nového roku jsou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem o DPH (došlo k novelizaci ustanovení § 101d odst. 1). Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nezmění. Nadále platí již dříve stanovené principy pro podání kontrolního hlášení DPH, jeho původní obsah, význam položek a struktura dat (.xml).

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS