Tip dne:

Třetí století př.n.l. – kvestoři skládali účty před shromážděním – odtud pochází slovo audit (audite = poslouchat)

 

Kurz ČNB (18.02.2019)
 
USD         22,703        
EUR         25,715        
GBP         29,348        
 

Kdy může podnikatel zaměstnat cizince?

08.12.2017 12:24:18

Aby byl zaměstnavatel oprávněn cizince zaměstnat, vyžaduje zákon č. 435/2004 Sb., neboli Zákon o zaměstnanosti v § 89 splnění některé z následujících podmínek:

  • cizinec je držitelem platné zaměstnanecké karty, nebo

  • cizinec je držitelem karty vnitropodnikového převedeného zaměstnance, nebo

  • cizinec je držitelem modré karty, nebo

  • cizinec má platné oprávnění k pobytu na území ČR a bylo mu krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno platné povolení k zaměstnání

Zároveň je pro zaměstnavatele nutné s daným cizincem písemně uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, popřípadě smlouvu o smlouvě budoucí, z níž vyplývá závazek některou z uvedených smluv uzavřít.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS