Tip dne:

Příjmem z chovu včel je částka 500Kč za včelstvo, pokud včelař chová max 40 včelstev

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

10.05.2017 14:47:56

 

  • 3a.- Vrcholový řídící zaměstnanec

Bude jím moci být ustanoven vedoucí z nejvyšších dvou manažerských stupňů, tedy vedoucí přímo řízený statutárním orgánem (1. stupeň) či vedoucí 2. stupně řízený vedoucím 1. stupně, v obojím případě za podmínky sjednání (nikoli jednostranného stanovení) pravidelné mzdy alespoň 75.000,- Kč hrubého měsíčně.

Vrcholový řídící zaměstnanec si bude pracovní dobu rozvrhovat sám dle potřeb zaměstnavatele, a to i na víkend či svátek, v průměrném rozsahu nejvýše 48 hodin týdně (neposkytují se příplatky za přesčasy ani jiné příplatky; nenáležejí ani náhrady za důležité osobní překážky v práci).

 

  • 3b. - Práce mimo pracoviště zaměstnavatele

Nová úprava se bude týkat jak tzv. domácích zaměstnanců, tak i jiných zaměstnanců, kteří mají plnit alespoň část svých pracovních úkolů mimo pracoviště zaměstnavatele, nejde-li o výjimečné případy (vyžaduje se tedy určitá pravidelnost, byť půjde třeba o 1 úkon týdně). O takové práci mimo pracoviště a o jejích podmínkách bude muset být pojednáno v pracovní smlouvě, případně pořízena písemná dohoda, nebude tedy nadále možné ji stanovovat (a měnit) jednostranným vnitřním předpisem.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS