Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

10.05.2017 14:47:56

 

  • 3a.- Vrcholový řídící zaměstnanec

Bude jím moci být ustanoven vedoucí z nejvyšších dvou manažerských stupňů, tedy vedoucí přímo řízený statutárním orgánem (1. stupeň) či vedoucí 2. stupně řízený vedoucím 1. stupně, v obojím případě za podmínky sjednání (nikoli jednostranného stanovení) pravidelné mzdy alespoň 75.000,- Kč hrubého měsíčně.

Vrcholový řídící zaměstnanec si bude pracovní dobu rozvrhovat sám dle potřeb zaměstnavatele, a to i na víkend či svátek, v průměrném rozsahu nejvýše 48 hodin týdně (neposkytují se příplatky za přesčasy ani jiné příplatky; nenáležejí ani náhrady za důležité osobní překážky v práci).

 

  • 3b. - Práce mimo pracoviště zaměstnavatele

Nová úprava se bude týkat jak tzv. domácích zaměstnanců, tak i jiných zaměstnanců, kteří mají plnit alespoň část svých pracovních úkolů mimo pracoviště zaměstnavatele, nejde-li o výjimečné případy (vyžaduje se tedy určitá pravidelnost, byť půjde třeba o 1 úkon týdně). O takové práci mimo pracoviště a o jejích podmínkách bude muset být pojednáno v pracovní smlouvě, případně pořízena písemná dohoda, nebude tedy nadále možné ji stanovovat (a měnit) jednostranným vnitřním předpisem.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS