Tip dne:

Poplatníky obvykle se zdržujícími v ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

11.04.2017 08:51:55

2. - Dovolená

a) Výměra dovolené se bude namísto týdnů počítat v hodinách, což umožní lépe vypořádat rozdíly v pracovní době a změny pracovních režimů. Základní výměra bude činit 160 hodin ročně (40 hodin týdně x 4 týdny), u zaměstnanců s částečným úvazkem bude výměra poměrně zkrácena, aby stále odpovídala témuž počtu kratších směn. Naopak při vyšším než 40hodinovém úvazku se výměra dovolené nezvyšuje. Navzdory počítání dovolené v hodinách nebude možné nařizovat dovolenou v hodinách, nejkratším úsekem nařízené dovolené bude půlsměna.

b) Opouští se dovolená za odpracované dny, místo toho bude zaměstnanci náležet poměrná část dovolené v rozsahu cca 13 hodin za odpracování každých 4 týdnů (obdoba 21 odpracovaných dnů dle současné úpravy).

c) Namísto současných pravidel krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost v práci se budou důvody jako dočasná pracovní neschopnost, rodičovská, ošetřování člena rodiny apod. považovat za výkon práce jen v rozsahu dvacetinásobku stanovené pracovní doby (tj. ne více než 800 hodin) nebo kratší pracovní doby. U jiných závažných důvodů (mateřská, pracovní úraz, překážky na straně zaměstnavatele apod.) toto omezení neplatí.

d) Krácení za neomluvenou absenci může být jen v rozsahu 1 den za 1 zameškanou směnu (nikoli až 3 dny jako doposud), přičemž zaměstnanci musí i tak zůstat ročně 3 týdny dovolené (dosud 2 týdny).

e) Dle přechodných ustanovení se nová pravidla uplatní až pro nárok na dovolenou za rok 2018, tj. dovolená za rok 2017 a starší se bude čerpat ještě dle stávajících pravidel.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS