Tip dne:

Daňová soustava je soustava daní státu, je jednou ze základních složek ve státním rozpočtu

 

Kurz ČNB (18.02.2019)
 
USD         22,703        
EUR         25,715        
GBP         29,348        
 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

11.04.2017 08:51:55

2. - Dovolená

a) Výměra dovolené se bude namísto týdnů počítat v hodinách, což umožní lépe vypořádat rozdíly v pracovní době a změny pracovních režimů. Základní výměra bude činit 160 hodin ročně (40 hodin týdně x 4 týdny), u zaměstnanců s částečným úvazkem bude výměra poměrně zkrácena, aby stále odpovídala témuž počtu kratších směn. Naopak při vyšším než 40hodinovém úvazku se výměra dovolené nezvyšuje. Navzdory počítání dovolené v hodinách nebude možné nařizovat dovolenou v hodinách, nejkratším úsekem nařízené dovolené bude půlsměna.

b) Opouští se dovolená za odpracované dny, místo toho bude zaměstnanci náležet poměrná část dovolené v rozsahu cca 13 hodin za odpracování každých 4 týdnů (obdoba 21 odpracovaných dnů dle současné úpravy).

c) Namísto současných pravidel krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost v práci se budou důvody jako dočasná pracovní neschopnost, rodičovská, ošetřování člena rodiny apod. považovat za výkon práce jen v rozsahu dvacetinásobku stanovené pracovní doby (tj. ne více než 800 hodin) nebo kratší pracovní doby. U jiných závažných důvodů (mateřská, pracovní úraz, překážky na straně zaměstnavatele apod.) toto omezení neplatí.

d) Krácení za neomluvenou absenci může být jen v rozsahu 1 den za 1 zameškanou směnu (nikoli až 3 dny jako doposud), přičemž zaměstnanci musí i tak zůstat ročně 3 týdny dovolené (dosud 2 týdny).

e) Dle přechodných ustanovení se nová pravidla uplatní až pro nárok na dovolenou za rok 2018, tj. dovolená za rok 2017 a starší se bude čerpat ještě dle stávajících pravidel.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS