Tip dne:

Registrační pokladnu vynalezl Američan James J.Ritty, majitel restaurace z Daytonu ve státě Ohio. Stroje nechyběly v žádném obchodě, restauraci ani hotelu.

 

Kurz ČNB (16.02.2018)
 
USD         20,327        
EUR         25,340        
GBP         28,537        
 

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

10.03.2017 11:15:26

 

1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

  • Pro zaměstnance pracující na dohodu se mají zavést stejná pravidla týkající se pracovní doby a doby odpočinku jako u zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma ustanovení o přesčasech a pracovní pohotovosti. Stejná bude muset být i evidence pracovní doby, opět vyjma evidence přesčasů a pracovní pohotovosti.

  • Zaměstnancům pracujícím na dohodu bude muset být poskytována alespoň zaručená mzda (odstupňovaná dle náročnosti práce do 8 tříd), když doposud byla spodní hranicí jen mzda minimální.

  • U DPČ má činit období, v němž se bude zkoumat nepřekročení zákonného limitu odpracované doby (tj. poloviny standardního úvazku), jen max. 26 týdnů oproti současným max. 52 týdnům. Zaměstnanec na DPČ tak bude moci pracovat na plný úvazek jen čtvrt roku (doposud půl roku).

  • Při skončení DPP nebude zaměstnavatel až na výjimky (exekuce na odměnu z dohody) povinen vystavovat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS