Tip dne:

Všechny desátky v Čechách zrušil „Zákon o zrušení poddanských a feudálních povinností“ ze 7. září 1848

 

Kurz ČNB (25.04.2019)
 
USD         23,137        
EUR         25,735        
GBP         29,776        
 

Novela obč zákoníku č. 460/2016 Sb.

13.02.2017 10:42:55

 

která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :

  • Spolky vzniklé před rokem 2014 již nejsou povinny změnit svůj název dle pravidel nového občanského zákoníku.

  • Svěřenské fondy se budou zapisovat do veřejného rejstříku.

  • Spolumajitel věci se může vzdát svého předkupního práva k ní i s účinky pro své právní nástupce; u nemovitostí se toto vzdání práva zapíše do katastru.

  • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se rozšiřuje též na některé smlouvy o ubytování a dopravě.


 


 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS