Tip dne:

Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení rovným dílem, mohou uplatnit výdaje pouze v prokázané výši

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Novela obč zákoníku č. 460/2016 Sb.

13.02.2017 10:42:55

 

která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :

  • Spolky vzniklé před rokem 2014 již nejsou povinny změnit svůj název dle pravidel nového občanského zákoníku.

  • Svěřenské fondy se budou zapisovat do veřejného rejstříku.

  • Spolumajitel věci se může vzdát svého předkupního práva k ní i s účinky pro své právní nástupce; u nemovitostí se toto vzdání práva zapíše do katastru.

  • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se rozšiřuje též na některé smlouvy o ubytování a dopravě.


 


 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS