Tip dne:

Registrační pokladnu vynalezl Američan James J.Ritty, majitel restaurace z Daytonu ve státě Ohio. Stroje nechyběly v žádném obchodě, restauraci ani hotelu.

 

Kurz ČNB (01.03.2021)
 
USD         21,640        
EUR         26,080        
GBP         30,132        
 

Novela obč zákoníku č. 460/2016 Sb.

13.02.2017 10:42:55

 

která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :

  • Spolky vzniklé před rokem 2014 již nejsou povinny změnit svůj název dle pravidel nového občanského zákoníku.

  • Svěřenské fondy se budou zapisovat do veřejného rejstříku.

  • Spolumajitel věci se může vzdát svého předkupního práva k ní i s účinky pro své právní nástupce; u nemovitostí se toto vzdání práva zapíše do katastru.

  • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se rozšiřuje též na některé smlouvy o ubytování a dopravě.


 


 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS