Tip dne:

Příjmy z pronájmu plynoucí manželům se zdaňují jen u jednoho z nich

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

DPH u nemovitostí od roku 2016

08.02.2016 13:03:43

 

Plnění osvobozená od nároku na odpočet daně u nemovitých věcí jsou od roku 2016:

  • dodání nemovité věci (§ 56)

  • nájem nemovité věci (§ 56a)

Naopak se ruší převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení s účinností od 1.1.2016.

V zákoně o DPH jsou tzv. vybrané nemovité věci tzn.:

  • stavba pevně spojená se zemí

  • jednotka

  • inženýřská síť

  • pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí

  • podzemní stavba se samostatným účelovým určením

  • právo stavby jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí

 

Dodání výše uvedených nemovitých věcí je osvobozeno od daně po uplytnutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby. Stavby, které byly postaveny do konce roku 2012 jsou osvobozeny po 3 letech. Od DPH je osvobozen také nájem nemovitých věcí s výjimkou krátkodobého nájmu netrvajícího déle než 48 hodin.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS