Tip dne:

Daně jsou dnes obvykle placeny v penězích, dříve byly běžné platby v naturáliích či ve formě roboty nebo vojenské služby.

 

Kurz ČNB (14.07.2020)
 
USD         23,411        
EUR         26,635        
GBP         29,339        
 

DPH u nemovitostí od roku 2016

08.02.2016 13:03:43

 

Plnění osvobozená od nároku na odpočet daně u nemovitých věcí jsou od roku 2016:

  • dodání nemovité věci (§ 56)

  • nájem nemovité věci (§ 56a)

Naopak se ruší převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení s účinností od 1.1.2016.

V zákoně o DPH jsou tzv. vybrané nemovité věci tzn.:

  • stavba pevně spojená se zemí

  • jednotka

  • inženýřská síť

  • pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí

  • podzemní stavba se samostatným účelovým určením

  • právo stavby jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí

 

Dodání výše uvedených nemovitých věcí je osvobozeno od daně po uplytnutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby. Stavby, které byly postaveny do konce roku 2012 jsou osvobozeny po 3 letech. Od DPH je osvobozen také nájem nemovitých věcí s výjimkou krátkodobého nájmu netrvajícího déle než 48 hodin.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS