Tip dne:

Ve 2.století př.n.l. se v Římské říši objevuje systém tří účetních knih.

 

Kurz ČNB (24.06.2019)
 
USD         22,465        
EUR         25,600        
GBP         28,644        
 

Kontrolní hlášení – POZOR na evidenční číslo daňového dokladu!

08.02.2016 13:01:41

 

Na základě předepsané XML struktury kontrolního hlášení se v případě evidenčního čísla daňového dokladu jedná o textový řetězec, který může nabývat až 60 znaků, přičemž užití speciálních znaků (mezery, lomítka, pomlčky apod.) není vyloučeno. V rámci analýzy dat z kontrolních hlášení budou vyhodnocovány pouze alfanumerické znaky bez ohledu na případné uvedení speciálních symbolů. Podstatné proto je, aby odběratel zachytil, respektive vykázal v položce „ev. číslo daňového dokladu“ veškeré alfanumerické znaky v pořadí, ve kterém jej uvedl dodavatel na dokladu.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS