Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje splnění daňových povinností plátce

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Změny v režimu přenesené daňové povinnosti od roku 2016

07.01.2016 09:55:29

Režim přenesené daňové povinnosti se v novém roce rozšíří o následující novinky, a to:

  • Dodání nemovité věci – od 1.1.2016 plátce, který dodává nemovitost jinému plátci se rozhodne, že uplatní daň (i když by toto dodání mohlo být od DPH osvobozeno) = režim přenesené daňové povinnosti.
  • Dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (pozn. za obchodníka se nepovažuje osoba, jejímž předmětem podnikání je pouze výroba elektřiny tj. bez přenosu a distribuce). Převod záruky původu původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
  • Vzájemná dohoda plátců u plnění pod 100 000 Kč – pokud se plátci dohodnou mezi sebou písemně, může zdanitelné plnění, které je pod 100 000 Kč také podléhat režimu přenesené daňové povinnosti (platnost od 1.2.2016).
  • Evidence pro účely DPH nahrazena kontrolním hlášením – nebudou se uvádět množstevní jednotky.
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS