Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Dary neziskovým organizacím

16.12.2015 15:05:25

 

Blíží se Vánoce a s nimi i různé dary. Pokud jste firma či organizace, která chce podpořit neziskovou organizaci musí, to být darování, nikoliv sponzoring. Dárce na rozdíl od sponzora podporuje činnost organizace, aniž by mu z ní plynuly výhody. Dárci si mohou o tento dar snížit základ daně díky odčitatelné položce.

  1. Právnické osoby (PO) mají nárok uplatnit odčitatelnou položku, jestliže hodnota jednoho daru
    (či všech darů v organizaci) bude alespoň 2 000 Kč. Základ daně může snížit max. o 5 % základu daně.

  2. Fyzické osoby (FO) mohou odečíst hodnotu daru ze základu daně, pokud je celková hodnota daru vyšší než 2 % základu daně poplatníka, nebo činí-li alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze
    u fyzických osob odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS