Tip dne:

Principy současného podvojného účetnictví pochází od italských obchodníků 13.století, kteří své znalosti získali z Egypta, Byzance nebo jiného východního centra.

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Navrácení peněžního deníku a jednoduchého účetnictví

16.12.2015 14:11:15

 

Od nového roku se opět do zákona o účetnictví vrací peněžní deník. Stejně jako v minulých letech se do něj budou zapisovat peněžní prostředky v hotovosti a v bankách, příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené a průběžné položky.

Novela zákona zavádí od počátku roku 2016 možnost účtování opět v soustavě jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví je upraveno v § 13 b. Tímto účetnictvím se mohou řídit spolky, církve či honební společenstva aj. (upraveno v § 1 f), a musí splňovat kritéria: neplátce DPH, hodnota majetku a příjmyza poslední účetní období do 3 mil. Kč.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS