Tip dne:

Třetí století př.n.l. – kvestoři skládali účty před shromážděním – odtud pochází slovo audit (audite = poslouchat)

 

Kurz ČNB (02.07.2020)
 
USD         23,590        
EUR         26,625        
GBP         29,518        
 

Navrácení peněžního deníku a jednoduchého účetnictví

16.12.2015 14:11:15

 

Od nového roku se opět do zákona o účetnictví vrací peněžní deník. Stejně jako v minulých letech se do něj budou zapisovat peněžní prostředky v hotovosti a v bankách, příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené a průběžné položky.

Novela zákona zavádí od počátku roku 2016 možnost účtování opět v soustavě jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví je upraveno v § 13 b. Tímto účetnictvím se mohou řídit spolky, církve či honební společenstva aj. (upraveno v § 1 f), a musí splňovat kritéria: neplátce DPH, hodnota majetku a příjmyza poslední účetní období do 3 mil. Kč.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS