Tip dne:

Ve 4.tisíciletí př.n.l. se ze stébel šáchoru papírodárného se v Egyptě začal vyrábět kvalitní, lehký a skladný psací materiál, jehož název papyrus je odvozen z koptského výrazu papuro, což znamená "patřící králi".

 

Kurz ČNB (23.02.2021)
 
USD         21,334        
EUR         25,905        
GBP         30,015        
 

Společensky účelná pracovní místa

07.05.2015 08:57:14

 

SÚPM je pracovní místo, které buď zřizuje zaměstnavatel nové pracovní místo nebo vyhrazuje a obsazuje je uchazeči o zaměstnání. Toto pracovní místo zřizuje uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na tohoto zaměstnance můžete získat příspěvěk od Úřadu práce, a to:


SÚPM vyhrazená

Délka evidence

Příspěvek

Evidovaný uchazeč

9 měsíců

12 000 Kč

Uchazeč evid. déle než 1 rok

12 měsíců

15 000 Kč

Osoba starší 50 let

5 měsíců

18 000 Kč

Osoba pečující o dítě do 10 let

5 měsíců

 

12 000 Kč

Osoba mladší 30 let s praxí
v oboru delší než 5 měsíců

3 měsíce

12 000 Kč

Osoba mladší 30 let bez praxe

v oboru (nástup na pracovní pozici ve vystudovaném oboru)

3 měsíce


18 000 Kč

OZP

3 měsíce

15 000 Kč

Osoba, která pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba z okruhu společně posuzovaných osob

Bez ohledu na délku evidence

15 000 Kč

Osoba, které je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejímu vstupu na volný trh práce

Lze schválit jako výjimku bez ohledu na délku evidence

15 000 Kč


 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS