Tip dne:

Daňová soustava je soustava daní státu, je jednou ze základních složek ve státním rozpočtu

 

Kurz ČNB (10.12.2019)
 
USD         23,043        
EUR         25,525        
GBP         30,358        
 

Slabší smluvní strana jako nový pojem závazkových vztahů

09.04.2015 09:56:05

Třebaže se často překrývá s pojmem spotřebitel (ten bude téměř vždy považován za slabší stranu), jde o pojem širší, např. to mohou být i právnické osoby. Dle NOZ je slabší smluvní stranou vždy ten, kdo vůči podnikateli vystupuje v hospodářském styku mimo souvislost s vlastním podnikáním. Může to však být i slabší podnikatel, záleží na okolnostech případu - hlavně na hospodářské síle a možnosti ovlivnit obsah smlouvy. Hlavním nástrojem ochrany slabší strany je právo dovolat se neplatnosti takových smluvních ustanovení, která byla nečitelně napsána, nesrozumitelně formulována či jsou obzvláště nevýhodná.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS