Tip dne:

Abakus je výpočetní pomůcka, jeho název je odvozen od sloba abax, které označovalo destičku pokrytou pískem, do níž se čáraly výpočty.. Používal se v 5.století př.n.l.

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Evidence tržeb – připomínky

09.04.2015 09:52:45

Zákon o evidenci tržeb měl několik připomínek, které Ministerstvo financí vypořádalo. Pokud je tedy vláda schválí budou v ní tyto novinky:

  • zakazník nebude muset přebírat účtenku,
  • uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti bude bráno jako předběžné opatření
  • zavedení institutu závazného posouzení pro poplatníky – nahodilý příjem (osvobozen), toto opatření vydává Finanční úřad za správní poplatek 1 000 Kč
  • snížení DPH ve stravovacích službách na 15 % (výjimka – alkohol, tabákové výrobky)
  • jednorázová sleva 5 000 Kč pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kterým vznikla povinnost evidovat tržby v tomto roce na základě kompenzace zvýšených nákladů
  • účtenková loterie
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS