Tip dne:

Platba desátku byla povinnost běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.

 

Kurz ČNB (18.02.2019)
 
USD         22,703        
EUR         25,715        
GBP         29,348        
 

Nový judikát Nejvyššího soudu

02.03.2015 09:50:32

Nejvyšší soud judikoval pod sp. zn 29 Cdo 3919/2014, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není neplatná, není-li pochyb o tom, kdo plnou moc udělil. Ve své tiskové zprávě zároveň NS uvedl, že v praxi to znamená, že je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které samo musí mít formu notářského zápisu, postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem. Výslovně byl tento závěr vztažen na zmocnění udělované k založení nové s.r.o. zástupcem, kterému tak již postačí vystavit plnou moc s úředně ověřeným podpisem namísto dosavadní povinné formy notářského zápisu.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS