Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (12.12.2019)
 
USD         22,915        
EUR         25,520        
GBP         30,181        
 

Povinný podíl za rok 2014

02.02.2015 09:10:54

Zaměstnavatel má povinnost plnit povinný podíl vztahující se k osobám se zdravotním postižením.

Podmínky tohoto plnění:

  • přepočtený roční průměrný počet zaměstnanců větší než 25,
  • za celého zaměstnavatele (nepočítají se jednotlivé provozovny nebo detašovaná pracoviště),
  • zaměstnanec = ten, který má smlouvu, byl jmenován či byl zvolen.

Podíl lze plnit 3 způsoby:

  • zaměstnání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,
  • náhradní plnění,
  • odvod do státního rozpočtu.

Lze i kombinovat všechny tři způsoby.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS