Tip dne:

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost (např.studia) nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění

 

Kurz ČNB (14.06.2019)
 
USD         22,674        
EUR         25,540        
GBP         28,669        
 

Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

21.01.2015 10:43:52

Ke zvýšení může dojít pouze na základě usnesení valné hromady (rozhoduje 2/3 hlasů, nestanoví-li společenská smlouva jinak) a musí být pořízen notářský zápis. Zvýšení je možné následujícími způsoby:

  • Stávající společníci převezmou („upíšou“) vkladovou povinnost ke zvýšení dosavadních vkladů, nebo se nově přistoupivší společníci zaváží k novému vkladu; závazek se přebírá jednostranným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, doporučuje se podrobněji upravit podmínky splácení samostatnou smlouvou o vkladu.
  • Zvýšení se provede z vlastních zdrojů s.r.o.
  • Kombinací obou předchozích způsobů.

Oproti předchozí úpravě obchodního zákoníku může nyní společník vlastnit více podílů, nový vklad tedy nemusí přirůstat k jeho dosavadnímu podílu, nýbrž může představovat nový podíl např. jiného druhu. Stejně tak již není stanovena minimální výše vkladu. Co zůstalo zachováno, je přednostní právo stávajících společníků na zvýšení kapitálu peněžitými vklady. 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS