Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje splnění daňových povinností plátce

 

Kurz ČNB (25.03.2019)
 
USD         22,752        
EUR         25,760        
GBP         30,078        
 

Změny daňového řádu od roku 2015

21.01.2015 10:37:36

Za obchodní korporaci bude moci jednat pouze jeden statutární orgán, a to i za předpokladu,
že v zakladatelských dokumentech byla uvedena, nutnost účasti více členů statutárních orgánů.

Oznamovací povinnost u FO, jejíž povinností bude ohlásit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč – jinak hrozí pokuta ve výši 15 % takového příjmu. Tato povinnost se vztahuje na příjmy, které poplatník obdrží po 1.1.2015

Pořádková pokuta se zvyšuje z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč, pokud daňový subjekt nesplní zcela nebo zčásti svou povinnost, nebo ji splní opožděně. Správce daně mu může uložit pokutu i opakovaně. Poplatník, který se zpozdí při podání daně z příjmu fyzických osob, jehož základ daně je tvořen z 50 % příjmy ze závislé činnosti – tato pokuta se snižuje na desetinu.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS