Tip dne:

Platba desátku byla povinnost běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Novinky v zadávání veřejných zakázek

17.06.2014 09:23:43

Nová směrnice přináší novinku, která se týká kritérií pro zadání veřejné zakázky. Nalezneme ji
v článku 67 Směrnice 2014/24/EU. Jedná se o kritérium ekonomické výhodnosti pro zadávání veřejné zakázky. Toto nové kritérium znamená nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou podle kritérií, která zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.

V článku 53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Se píše, že zadavatelé mohou zadat veřejnou zakázku podle hospodářský nejvýhodnější nabídky, anebo nejnižší ceny. Tato možnost zadání zakázky dle nejnižší nabídkové ceny již není ve Směrnici 2014/24/EU uvedena.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS