Tip dne:

Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení rovným dílem, mohou uplatnit výdaje pouze v prokázané výši

 

Kurz ČNB (26.02.2021)
 
USD         21,612        
EUR         26,195        
GBP         30,091        
 

Novinky v zadávání veřejných zakázek

17.06.2014 09:23:43

Nová směrnice přináší novinku, která se týká kritérií pro zadání veřejné zakázky. Nalezneme ji
v článku 67 Směrnice 2014/24/EU. Jedná se o kritérium ekonomické výhodnosti pro zadávání veřejné zakázky. Toto nové kritérium znamená nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou podle kritérií, která zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.

V článku 53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Se píše, že zadavatelé mohou zadat veřejnou zakázku podle hospodářský nejvýhodnější nabídky, anebo nejnižší ceny. Tato možnost zadání zakázky dle nejnižší nabídkové ceny již není ve Směrnici 2014/24/EU uvedena.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS