Tip dne:

Všechny desátky v Čechách zrušil „Zákon o zrušení poddanských a feudálních povinností“ ze 7. září 1848

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

Blíží se konečný termín pro schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů, jejich mezd a mezd osob jim blízkých

17.06.2014 09:18:25

Pro případ, že by valná hromada s.r.o. či a.s. neschválila smlouvu o výkonu funkce člena statutárního či kontrolního orgánu do 30. 6. t.r., stanoví zákon (§ 59 odst. 3 ZOK) nevyvratitelnou právní domněnku bezplatnosti výkonu této funkce po uvedeném datu. V a.s. se musí ke smlouvám navíc vyjádřit i dozorčí rada. Vedle povinných náležitostí smlouvy (jde zejména o vymezení všech složek základních i zvláštních odměn včetně případného věcného plnění) je vhodné v ní upravit i některé další otázky (nemocenská, dovolená, odstupné...)
Stejným postupem musí být schváleny i pracovní či jiné smlouvy, na jejímž základě je členu orgánu či osobě jemu blízké poskytována mzda či jiné plnění.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS