Tip dne:

Příjmy z pronájmu plynoucí manželům se zdaňují jen u jednoho z nich

 

Kurz ČNB (05.03.2021)
 
USD         22,034        
EUR         26,305        
GBP         30,477        
 

Elektronické podání a daňová informační schránka

13.05.2014 10:16:48

 

Daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, protože mu byla zřízena v zákonné lhůtě z moci úřední. Nahlížet do daňové informační schránky může na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné dle správcem daně.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS