Tip dne:

Registrační pokladnu vynalezl Američan James J.Ritty, majitel restaurace z Daytonu ve státě Ohio. Stroje nechyběly v žádném obchodě, restauraci ani hotelu.

 

Kurz ČNB (16.11.2018)
 
USD         22,903        
EUR         25,985        
GBP         29,414        
 

Sankce za opožděnou úhradu daně

14.03.2014 12:20:44

Podle Daňového řádu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za pět let prodlení.

Pozor na kumulaci sankcí – za opožděné podání daňového přiznání a za opožděnou úhradu daňové povinnosti: Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání po stanovené lhůtě a současně uhradí i daň v opožděném termínu, musí zaplatit nejen pokutu za opožděné podání daňového přiznání, ale i úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

Pokud daňový subjekt podá v zákonném termínu daňové přiznání, ale uhradí daň v opožděném termínu, musí zaplatit pouze úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS