Tip dne:

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost (např.studia) nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Sankce za opožděnou úhradu daně

14.03.2014 12:20:44

Podle Daňového řádu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za pět let prodlení.

Pozor na kumulaci sankcí – za opožděné podání daňového přiznání a za opožděnou úhradu daňové povinnosti: Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání po stanovené lhůtě a současně uhradí i daň v opožděném termínu, musí zaplatit nejen pokutu za opožděné podání daňového přiznání, ale i úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

Pokud daňový subjekt podá v zákonném termínu daňové přiznání, ale uhradí daň v opožděném termínu, musí zaplatit pouze úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS