Tip dne:

Daň je platbou obvykle opakovanou

 

Kurz ČNB (04.03.2021)
 
USD         21,774        
EUR         26,205        
GBP         30,374        
 

Zajišťovací převod práva

21.02.2014 10:05:45

Nový občanský zákoník přináší do českého soukromého práva nový zajímavý prostředek zajištění pohledávek, který by měl být z pohledu věřitele v mnoha ohledech výhodnější než všechny dosavadní prostředky. Jde o zajišťovací převod práva. Jeho podstatou je podmíněný převod jakéhokoli stávajícího majetkového práva (vlastnictví věci, pohledávky) z dlužníka na věřitele, přičemž nebude-li zajišťovaná pohledávka splněna, stane se zajišťovací převod nepodmíněným, konečným (tedy jinak řečeno: věc bez dalšího propadne věřiteli, pohledávka připadne věřiteli atd.) Na rozdíl např. od zástavního práva zde tedy odpadá nutnost úředního zpeněžení zástavy. Nastane-li však podstatný (dle důvodové zprávy již 10 %) rozdíl mezi cenou propadlé jistoty a hodnotou původní zajištěné pohledávky, musí věřitel tento rozdíl vyplatit.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS