Tip dne:

Daň je platbou nenávratnou – zaplacenou daň nelze požadovat zpět

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

10.12.2013 08:24:22

Část III – různé:

 

1. Jednatelé s.r.o. si musí do 6 měsíců od účinnosti nové úpravy (do 30. 6. 2014) nechat schválit smlouvu o výkonu funkce, případně pracovní smlouvu na tento druh práce, jinak bude výkon funkce ze zákona bezplatný.
2. Nová úprava připouští, aby společníci s.r.o. měli vedle obchodních podílů základních, odpovídajících dosavadnímu jednotnému druhu podílů, též podíly zvláštní, z nichž budou na základě společenské smlouvy vyplývat určitá zvláštní práva, např. právo na pevný podíl na zisku každoročně, bez podmínění jednotlivým rozhodnutím valné hromady, podíly na zisku také nemusí být úměrně rovny obchodním podílům, atd.
3. Z úpravy s.r.o. byl zcela vypuštěn povinný rezervní fond. Již vytvořené rezervní fondy mohou být po úpravě společenské smlouvy dokonce rozpuštěny.
4. Změny společenské smlouvy: zákon již bez dalšího upravuje pouze jeden způsob, totiž dohodu všech společníků, ovšem společenská smlouva může připustit i druhý dosavadní způsob, totiž rozhodnutí valné hromady.
5. Byla odstraněna všechna dosavadní omezení práva společníka na informace ohledně s.r.o., jednatel je tedy musí společníku poskytnout.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS