Tip dne:

Ve 4.tisíciletí př.n.l. se ze stébel šáchoru papírodárného se v Egyptě začal vyrábět kvalitní, lehký a skladný psací materiál, jehož název papyrus je odvozen z koptského výrazu papuro, což znamená "patřící králi".

 

Kurz ČNB (04.03.2021)
 
USD         21,774        
EUR         26,205        
GBP         30,374        
 

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

Část II – účast společníka:

 

1. Společník může mít nově víc podílů na společnosti. Při nabytí dalšího podílu tedy nový podíl nesplývá s podílem dosavadním, nýbrž společníku zůstanou zachovány podíly dva, což také umožňuje samostatné nakládání s nimi.
2. Vůbec poprvé připouští nová úprava, aby společník za určitých okolností sám z s.r.o. vystoupil. Těmito případy jsou:
- uložení příplatkové povinnosti: bylo-li na valné hromadě odsouhlaseno zvýšení příplatkové povinnosti, může společník, který pro to nehlasoval, společnosti písemně oznámit, že z ní vystupuje ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána;
- nesouhlas s přijatým rozhodnutím valné hromady: musí však jít o rozhodnutí zásadní povahy – buď o změnu převažující povahy podnikání společnosti, nebo o prodloužení trvání společnosti, a společník musel na valné hromadě hlasovat proti;
- neodůvodněné odepření souhlasu s převodem obchodního podílu společníka;
- nesouhlas společníka se změnou právní formy s.r.o.
3. Ruší se také dosavadní zákaz řetězení, tedy jednočlenná společnost bude moci být jediným společníkem další jednočlenné s.r.o. Ruší se též omezení, aby jedna fyzická osoba byla jediným společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným, a stejně tak je zrušena i hranice nejvyššího počtu společníků s.r.o. (dosud to bylo 50).

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS